Pravila nagradne igre

30.04.2021

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI  IZVIR CVIČKA za nagradno igro »VIKEND PAKET ZA 2 OSEBI V VILI TARTINI«

IME IN PRIIMEK:____________________________________________________________

NASLOV:___________________________________________________________________

e-NASLOV:_________________________________________________________________

TELEFON:___________________________________________________________________

PODPIS:____________________________________________________________________

PROSIMO, PREBERITE SPODAJ NAVEDENE SPLOŠNE POGOJE SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI. DOLOČAJO NAČIN SODELOVANJA IN UPORABE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV, ZATO JE TOLIKO BOLJ POMEMBNO, DA SPODNJE DOLOČBE NATANČNO PREBERETE.

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

 IZVIR CVIČKA za nagradno igro »VIKEND PAKET ZA 2 OSEBI V VILI TARTINI«

_____________________________________________________________________________

Organizator nagradne igre„ IZVIR CVIČKA za nagradno igro VIKEND PAKET ZA 2 OSEBI V VILI TARTINI« poteka v organizaciji Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 822o Šmarješke Toplice (v nadaljevanju organizator).

Posredovanje podatkov

Vsi zbrani podatki  in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo na razpolago izključno organizatorju . Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na naslov: visit@smarjeske-toplice.si

3. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri / sprejemate vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja in pravila.

4. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija paketov vinske fontane Izvir cvička ter izvajanje trženjskega komuniciranja.

5. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od  1.5.2021 do 31.8.2021.

6. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo tisti uporabniki, ki  pridejo  na degustacijo na vinsko fontano Izvir cvička z letakom Ponudba degustacije vin in kupijo eno degustacijo  iz ponudbe degustacij.

V nagradni igri lahko sodelujejo, če se strinjajo s pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre. Strinjanje sodelujoči potrdijo tako, da izpolnijo in podpišejo  obrazec s svojimi podatki.

Sodelujoči je lahko vsaka fizična oseba starejša od 18 let.

7. Potek nagradne igre

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo organizator z naključnim žrebom izbral nagrajence.

Žreb  nagrajenca bo objavljen na  internetni strani  Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice www.visitsmarjeske-toplice.si 

Nagrajenec dobi v obliki darilnega bona vikend paket v vili Tartini v Strunjanu.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec lahko nagrado podari nekomu drugemu.

9. Nagrajenci in prevzem nagrade

Nagrajenec bo o nagradi obveščen po e-pošti.

V kolikor se nagrajenec v 7-ih dneh od prejetja sporočila o prejeti nagradi ne bo odzval in organizatorjem ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov, se posamezna nagrada ne bo podelila.

Če je nagrajenec posredoval napačen elektronski naslov in ga zato organizator ne more obvestiti o nagradi, izgubi pravico do nagrade.

Organizator si pridružuje pravico, da nagrado podeli v roku 7 dni po prejetju zahtevanih podatkov od nagrajencev. Nagrada se podeli po pošti. Nagrajenci morajo nagrade prevzeti najkasneje v 7 dneh po oddaji na pošto. V kolikor nagrajenci ne prevzamejo nagrade v določenem roku, velja, da nagrade nimajo namena prevzeti.

Organizator ne prevzema odgovornosti in obveznosti za kakršnekoli dodatne izdatke zmagovalca v zvezi z njegovim sodelovanjem v nagradni igri ali glede prevzema in uporabe nagrade. Organizator prav tako ne prevzema odgovornosti in obveznosti za kakršnekoli zamude pri pošiljanju nagrad po pošti.

Zapisniki o nagrajencu z njihovimi osebnimi podatki se shranijo na sedežu nagradne igre, Komisijo sestavljata dva predstavnika podjetja, ki je v imenu organizatorja izvajalec nagradne igre.

Do nagrad niso upravičene osebe, ki so zaposlene ali opravljajo dela preko pogodbe pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja na spletni strani www.visitsmarjeske-toplice.si.

10. Obdavčitev nagrad

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z navedenim se strinjajo, da bodo v primeru, da bodo med nagrajenci, upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju nagradne igre) posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o nagradi.

V kolikor nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh

pravil do nagrajenca. Organizator bo za podeljeno nagrado obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu s 108. členom Zdoh-2.

11. Škoda in višja sila

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad ali iz nagradne igre. V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko spletne strani www.visitsmarjeske-toplice.si in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro / oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Novem mestu.

14. Objava pravil

Ti splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na spletni strani Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice www.visit@smarjeske-toplice.si

Datum objave: 30.4.2021

Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice